10 vragen over ziek melden

Kan mijn leidinggevende mijn ziekmelding weigeren?

Nee, je baas kan en mag niet zelf beoordelen of je wel of niet ziek bent. Hij mag wel via een arbodienst controleren of je daadwerkelijk terecht ziek gemeld bent.

 Kan mijn werkgever van mij vragen 24 uur bereikbaar te zijn?

 Nee, je werkgever mag van je vragen dagelijks een redelijke tijd beschikbaar te zijn voor controle of een gesprek. Wat redelijk is wordt hier niet bij verteld, maar in het algemeen kan gezegd worden dat bijvoorbeeld van 8 tot 14.00 uur, dus gedurende 6 uur als redelijk gezien wordt. Als je baas daar niet duidelijk over is, kan je zelf schriftelijk per mail aangeven dat je gedurende die uren beschikbaar bent voortelefoon of controle.

 Kan mijn leidinggevende mij verplichten om naar het werk te komen als ik mij heb ziek gemeld?

Jij bent degene die bepaalt of je in staat bent te komen. Dat is niet aan het oordeel van je leidinggevende. Maar als je in staat bent om te komen, moet je in principe wel komen voor bijvoorbeeld een gesprek. Als je baas niet gelooft dat je niet kan komen, kan hij dat wel laten controleren door een bedrijfsarts.

 Moet ik zeggen wat ik mankeer als ze vragen wat je hebt?

Nee, je baas mag hier niet eens dwingend naar vragen. Je mag altijd weigeren dit te zeggen.

 Mag hij/zij vragen wat ik denk dat ik wel nog aan werkzaamheden kan doen?

Ja, dat mag hij vragen. En als het heel duidelijk is waar je beperking ligt en wat je mogelijkheden zijn, moet je hier ook op antwoorden. Als je niet zeker weet wat je wel of niet kan, dan zeg je dat. Je leidinggevende mag dan aan de arbodienst om een beoordeling vragen om in samenspraak met jou vast te stellen wat je kan of wat je niet kan. Je leidinggevende mag in ieder geval niet zomaar bepalen of je wel of niet wat kan. Heb je bijvoorbeeld koorts, of iets wat besmettelijk is, dan hoef je sowieso niet langs te gaan of aangepast werk te verrichten.

 Ben ik verplicht aangepast werk te gaan doen als ik dat kan?

Ja, in principe kan je werkgever van je verwachten dat je de werkzaamheden doet die je verantwoord kan doen met je klachten. Dat recht heeft hij, omdat hij ook de plicht heeft jou je loon door te betalen.

 Ben ik altijd verplicht mezelf ziek te melden of mag mijn partner dat ook doen?

Als je zelf in staat bent te bellen kan je baas van je verwachten dat je jezelf ziekmeldt. Heb je een goede reden waardoor je dit niet zelf kan, is het geen enkel probleem dat iemand anders je ziekmeldt..

 Ben ik verplicht me voor een bepaalde tijd ziek te melden?

Als je voor aanvang werktijd ziek wordt, moet je dat tijdig voor aanvang dienst melden (eigenlijk zodra je weet dat je ziek bent). Je kan echter altijd onverwacht onwel worden, dan mag je je vanzelfsprekend ziek melden zodra je je niet goed voelt. Dit kan dus ook tijdens werktijd gebeuren. Dat moet dan ook gewoon geaccepteerd worden als een geldige ziekmelding. Dit mag je nooit bijvoorbeeld een snipperdag kosten. Het is wel  verstandig om bij ziekmelding naar de dokter te gaan.

 Kan mijn leidinggevende loon inhouden als ik mij ziekmeld?

Nee, je baas kan niet zomaar loon inhouden of vakantiedagen afschrijven, als jij je ziek hebt gemeld.

 Wanneer kan mijn leidinggevende wel loon inhouden?

Je werkgever kan loon inhouden als je dingen doet die je re-integratie belemmeren, of die een redelijke controle op je ziek zijn belemmeren. Dat heet je loon opschorten. Iin veel gevallen wordt het loon uiteindelijk toch betaald, als blijkt dat je je redelijkerwijs aan de regels hebt gehouden.

 

 

Wij gaan door!

Sluit je aan