Geef je op voor het webinar: Internationale Dag Huishoudelijk Werk

Op 16 juni 2021 is het tien jaar geleden dat C189 is aangenomen door de ILO. Daarin staat beschreven dat huishoudelijk personeel dezelfde rechten hoort te hebben als elke andere werknemer. Helaas is dat in veel landen nog niet het geval, ook niet in Nederland. Vandaar dit webinar om hier opnieuw aandacht voor te vragen.

Webinar

Na jaren van internationaal actievoeren door huishoudelijk werkers werd tien jaar geleden op 16 juni 2011 ILO Conventie 189 aangenomen, de zogenaamde ‘Domestic Workers Convention’. Hiermee werd erkend dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten horen te hebben als alle andere werkenden. Helaas heeft het merendeel van deze huishoudelijk werkers nog steeds geen toegang tot sociale zekerheid en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, en ook geen baanzekerheid. Dit werd maar weer pijnlijk duidelijk het afgelopen jaar tijdens de COVID-19 pandemie, toen duizenden huishoudelijk werkers van de ene op de andere dag hun werk verloren en zonder inkomen achterbleven.Inmiddels is de conventie 189 door 31 landen wereldwijd geratificeerd, helaas hoort Nederland daar nog niet bij.

Op 16 juni 2021, met het tienjarig jubileum van de ‘Domestic Workers Convention’ (van 19:00 – 21:00 uur), willen we stilstaan bij de positie van huishoudelijk werkers in Nederland en de rest van de wereld. We gaan we in gesprek over hoe we (vakbonds)solidariteit kunnen organiseren om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren. Centraal hierbij staan de ervaringen van de huishoudelijk werkers zelf.

Gastsprekers

We gaan tijdens het webinar in gesprek met huishoudelijk werkers zelf, het migrant domestic workers network van de FNV. Ook spreken we over ‘best practices’ met vakbondsvertegenwoordigers uit landen waar de Conventie wel is geratificeerd, o.a. uit Belgie, Zwitserland en Peru. Als laatste gaan we in gesprek met vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer over wat er nodig is om de conventie ook in Nederland geratificeerd te krijgen. Hierbij spreken we ook over de rechten van huishoudelijk werkers met een migratieachtergrond.

Grace Papa, ACV-Belgie, de rol van vakbonden bij de ratificering van C189 in België
Mirella Falco, SIT Switserland, de ervaring van huishoudelijk werkers met een migratie achtergrond in Geneve, Zwitserland
Joy Escaño, FNV Bond van Huishoudelijk Werkers, positie huishoudelijk personeel in Nederland
Marcolina Infante, Sinttrahol, Peru, huishoudelijk werkers strijden succesvol voor hun rechten en ratificering van C189 in Peru
Mercedes Miletti, EVV, over werknemersrechten van arbeidsmigranten in Europa en de rol van vakbonden daarbij
Jessica van Ruitenburg, FNV, over Nederlandse wet en regelgeving voor huishoudelijk personeel
Met afsluitend panel van vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer.

Klik hier om je aanmelden.