Hotelschoonmakers eisen gelijke rechten en beloning

Hotelschoonmakers zijn er klaar mee. De werkdruk is extreem hoog en de beloning minder dan die van collega schoonmakers. Daarbij komt dat hotels steevast kiezen voor de laagste prijs. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties, intimidatie en onbetaald overwerk. Daarom zijn vandaag hotelschoonmakers van FNV en CNV bij schoonmaakbedrijven CSU en EW Facility Services langs gegaan.

‘Marktwerking zou moeten betekenen dat de lonen omhooggaan’, zegt hotelschoonmaker Nurdan Özkan, ‘Maar het tegenovergestelde is het geval. Wij moeten steeds meer doen in minder tijd en we krijgen zelfs niet de onregelmatigheidstoeslagen die andere schoonmakers wel krijgen. Terwijl wij juist die onregelmatige uren en feestdagen aan het werk zijn.’

De hotelschoonmakers eisen gelijke toeslagen voor alle schoonmakers. Hotelschoonmakers krijgen nu een lagere weekend- en feestdagentoeslag. FNV en CNV hebben deze eisen naar voren gebracht in het cao-overleg. Daarnaast eisen hotelschoonmakers dat de schoonmaakbazen samen met hen bij de hotels eisen dat de Code Verantwoord Marktgedrag wordt getekend. Herrie Hoogenboom, bestuurder FNV Schoonmaak: ‘De schoonmaakbazen willen normale arbeidsverhoudingen, daar zijn wij ook voor. Dat begint met respect en het serieus nemen van de mensen zelf. En door te stoppen met het onmogelijke te eisen.