Schoonmakers zetten met cao-resultaat een volgende stap naar leefbaar inkomen

In het vannacht bereikte resultaat voor een nieuwe cao voor schoonmakers wordt een volgende stap gezet naar echte banen met een leefbaar inkomen voor schoonmakers. ‘We willen genoeg inkomen om voor onze gezinnen te kunnen zorgen. Daar strijden we al jaren voor en het komt nu weer iets dichterbij,’ zegt Khadija Thahiri, president van FNV Schoonmaak. ‘Ook krijgen schoonmakers meer zekerheid doordat de verschillen tussen vaste en tijdelijke krachten kleiner worden.’

Strijd loont
Het bereikte onderhandelingsresultaat is er niet zonder slag of stoot gekomen. Schoonmakers voerden sinds november 2016 actie om hun eisen kracht bij te zetten. Maar tot een langdurige staking heeft het dit maal niet hoeven komen. Tahiri: ‘We hebben ook nu weer moeten strijden voor een beter leven voor ons en onze gezinnen. Vorige week boden de schoonmaakbazen nog maar 3,25% meer loon voor 3 jaar, dat was echt niet genoeg. Maar ik ben blij dat de schoonmaakbazen naar onze boosheid  hebben geluisterd. Nu krijgen we 3,75% in 2 jaar.’

Vanmiddag bespreekt het Schoonmakersparlement het resultaat. Morgen wordt het tijdens een bijeenkomst in Utrecht verder met schoonmakers besproken.