10 vragen over ziek melden

BELANGRIJK: KIJK OOK IN HET VERZUIMREGLEMENT VAN JE WERKGEVER!

Kan mijn leidinggevende mijn ziekmelding weigeren?
Nee. Je baas mag niet zelf beoordelen of je ziek bent of niet. Hij mag wel via een arbodienst laten controleren of jij je terecht hebt ziek gemeld.

Kan mijn werkgever van mij vragen 24 uur bereikbaar te zijn?
Nee. je werkgever mag van je vragen elke werkdag enige tijd beschikbaar te zijn voor controle of een gesprek. Daar moet een regeling over in het verzuimprotocol staan. Staat er niets in het verzuimprotocol? Laat dan zelf per mail aan je baas weten op welke uren je beschikbaar bent.

Kan mijn leidinggevende mij verplichten om naar het werk te komen als ik mij heb ziek gemeld?
Nee. Jij bepaalt of je in staat bent naar het werk te komen, niet je leidinggevende. Als je vindt dat je je huis uit kan, dan moet je wel naar bijvoorbeeld een gesprek gaan. Als je baas niet gelooft dat je niet kan komen, mag hij dat wel laten controleren door een bedrijfsarts.

Moet ik zeggen wat ik heb, als ze daar naar vragen?
Nee. Je hoeft niet tegen je leidinggevende of verzuimmanager te zeggen wat voor ziekte je hebt of wat er aan de hand is. Ze mogen er niet eens naar vragen. Doen ze dat wel, dan hoef je geen antwoord te geven.

Mag mijn leidinggevende mij vragen welke werkzaamheden ik nog wel kan doen?
Ja, dat mag hij vragen. En als het heel duidelijk is wat je wel of niet meer kan, moet je hier ook op antwoorden. Als je niet zeker weet wat je wel of niet kan, dan zeg je dat. Je leidinggevende mag dan aan de arbodienst vragen om, samen met jou, te kijken wat je wel kan of wat je niet kan. Je leidinggevende mag dat in ieder geval niet zomaar zelf bepalen. Heb je bijvoorbeeld koorts, of iets wat besmettelijk is, dan hoef je niet langs te gaan of aangepast werk te verrichten.

Ben ik verplicht aangepast werk te gaan doen als ik dat kan?
Ja. Je werkgever mag van je verwachten dat je het werk doet dat je nog wel kan doen met je ziekte of problemen. Dat mag hij, omdat hij ook verplicht is je loon door te betalen.

Moet ik altijd mezelf ziek te melden of mag mijn partner dat ook doen?
Ja. Als je zelf kan bellen, is het normaal dat je jezelf ziek meldt. Heb je een goede reden waarom je het niet zelf kan, dan mag iemand anders je ook ziek melden.

Ben ik verplicht me voor een bepaald tijdstip ziek te melden?
Je moet je eigenlijk ziek melden op het moment dat je weet dat je ziek bent. Maar meld je in ieder geval ziek, zo lang mogelijk voordat je op je werk wordt verwacht. Word je bijvoorbeeld op maandagavond ziek en moet je dinsdagmiddag werken, bel dan dinsdagochtend.
Je kan altijd onverwacht ziek worden. Dan mag je je vanzelfsprekend ziek melden zodra je je niet goed voelt. Dat kan dus ook tijdens werktijd gebeuren. Dat moet dan ook gewoon geaccepteerd worden als ziekmelding. Dit mag je nooit bijvoorbeeld een vrije dag kosten.

Mag mijn baas loon inhouden als ik mij ziek meld?
Nee. Je baas mag geen loon inhouden of vakantiedagen afschrijven, als jij je ziek hebt gemeld. Hij mag dat wel als jij je niet aan de afspraken houdt die zijn gemaakt over je re-integratie – de periode als je na je ziekte weer (deels) aan het werk gaat. Het is dus belangrijk dat je je goed aan die afspraken houdt, ook al ben je het er misschien niet mee eens.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de bedrijfsarts?
Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts over je re-integratie, mag je hem vragen om een ‘second opinion’. Hij moet dan een andere, onafhankelijke bedrijfsarts inschakelen om jou nogmaals te onderzoeken. Een lijst met bedrijfsartsen waar je heen kunt voor een second opinion kan je vragen aan de ondernemingsraad van het bedrijf waar je werkt.
De eerste bedrijfsarts vraagt jou om toestemming om je medische gegevens met de andere bedrijfsarts te delen. De andere bedrijfsarts vraagt jou of hij zijn advies met de eerste bedrijfsarts mag delen. De eerste bedrijfsarts moet aan jou uitleggen of dat nieuwe advies (gedeeltelijk) overneemt en waarom hij dat doet. Daarna zal hij de verdere begeleiding weer op zich nemen.